V jakém rozsahu mohou administrátoři a pověřené osoby obsluhovat datovou schránku?

Marmel
</div>
<p>U datových schránek rozlišujeme při jejich používání tři základní možnosti. Buď schránku využívá přímo osoba, která požádala o její zřízení, tu nazýváme osobou <strong>Oprávněnou</strong>. Nebo datovou schránku může použít osoba, kterou majitel datové schránky pověřil, to je tzv. <strong>Pověřená osoba</strong>. Třetí možností je tzv. <strong>Administrátor</strong>, který má zvláštní pravomoce přidělené majitelem datové schránky.<br />
<img alt=
Maximální rozsah přístupových práv může mít v podstatě kterákoliv ze tří typů osob. To se však nedoporučuje. Maximální práva by se měla týkat jen osoby Oprávněné. Rozsah přístupových práv může Oprávněná osoba stanovit Pověřeným osobám a Administrátorovi v podstatě kdykoliv a může je měnit v libovolném počtu a v neomezeném rozsahu. Změna přístupového rozsahu může dokonce probíhat i vícekrát v jednom dnu.
hodiny u obálek
Mezi Pověřenou osobou a administrátorem je zásadní rozdíl. Administrátor totiž může přidělovat (a také odebírat) přístupová práva pro další Pověřené osoby, což sama Pověřená osoba nemůže. Administrátor může s jejich účty nakládat bez omezení, může jim kdykoliv pozměnit rozsah pravomocí. Administrátor je však ve vztahu s vlastníkem schránky (Oprávněnou osobou) v podřízeném postavení, a jestliže se vlastník schránky rozhodne Administrátorovi zabránit v jeho činnosti, jednoduše mu zruší administrátorský účet.
obálky s okénkem

Administrátor a pověřená osoba mohou mít tato oprávnění:

Právo čtení zpráv (kromě těch do vlastních rukou majitele schránky), jedná se o oprávnění číst tzv. „dodané“ zprávy a odeslané zprávy.
Právo čtení zpráv do vlastních rukou majitele datové schránky – týká se to čtení úplně všech druhů zpráv, včetně těch určených do vlastních rukou.
Právo odesílat zprávy – jedná se o právo odesílání nových zpráv a odpovídání na doručené zprávy.
Právo zobrazení seznamů a dodejek – v tomto případě může Pověřená osoba nebo Administrátor pouze nahlížet do seznamu dodaných zpráv a doručenek, ovšem samotný obsah zpráv si nemůže číst. To by mohla pouze v rozsahu čtení zpráv uvedeném výše.
Právo vyhledávání dalších datových schránek – to je pouze právo na hledání cizích schránek a nic jiného bližšího zde není specifikováno (ani odesílání zpráv, ani čtení a listování v seznamu zpráv).
Právo smazat zprávy v datovém trezoru – s touto pravomocí nakládejte velmi opatrně!

V jakém rozsahu mohou administrátoři a pověřené osoby obsluhovat datovou schránku?
Ohodnoťte příspěvek
300x250-3-1474093619.jpg